Search

Ephemeris

Libra
Sun in Libra
1 degree
Pisces
Moon in Pisces
11 degrees
Full Moon
Full Moon
13 days old
Powered by Saxum
Go to top